Zateplování budov


Rekonstrukce a stavba domů se netýká jen podlah, proto jsme pro vás vybrali i tip na zajímavé řešení fasád. Jde o novinku na našem stavebním trhu, fasádní panely. Vyrábějí se v platní se na všech budovách, kde záleží na trvalém dobrém vzhledu, ať už jde o rodinné domy, paneláky či komerční objekty.

Panely jsou fixovány v modulech přímo na zeď nebo na izolaci,případně jako předzávěsné,odvětrané fasádní systémy. Montují se jednoduše a rychle na pero a drážku,podkladem je dřevěná nebo kovová spodní konstrukce .Materiál je kompozit z anorganických látek,umělé pryskyřice a pevnostně odolných skelných vláken. Panely jsou proto lehké,mají dlouhou životnost bez změny vzhledu a kvality.Velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti dovoluje instalaci v každém ročním období.


K výhodám panelů patří odolnost proti povětrnostním vlivům, stálobarevnost, odolnost proti mechanickým nárazům a poškrábání. Speciální úpravy anti-grafitti umožňuje lehké odstranění nežádoucích nápisů a kreseb. Panely se vyrábějíve dvabácti standartních barvách, sedmi různých formách a čtyřech povrchových úpravách: omítka, přírodní kámen, břidlice, hladký povrch.


    
Skladba systému

 1.  patní lišta
 2.  lepicí a stěrkovací tmel
 3.  izolační deska - polystyren
 4.  izolační deska - minerální vlna
 5.  plastová talířová hmoždinka
 6.  tmel - armovací vrstva
 7.  armovací síť
 8.  tmel - vyrovnávací vrstva
 9.  penetrační nátěr
10 .minerální omítka nebo pastovitá omítka
11. fasádní barva ( u minerálních omítek )

 

 

 

Montáž sněholamů na plechovou střešní krytinu

 

Dodatečná montáž sněholamů na maloformátovou plechovou střešní krytinu

Mnohdy se setkáme s nelehkým úkolem, který s sebou nese zásah do již položené střešní krytiny. Může se jednat o výměnu deformované nebo rozbité střešní tašky, dodatečnou montáž sněholamů, střešních oken nebo jiných prostupů. Každý takový zásah je velmi náročný z hlediska dodržení kompaktnosti střešního pláště a vyžaduje zručnost klempíře, který dodatečný zásah do střešní krytiny provádí. Pravidlem zůstává, že odborně provedený zásah nebo výměna části krytiny nesmí být viditelný.